Asyl

SAFE project

November 27, 2019 Asyl, e-learning
Hvad er børns rettigheder, når de flygter alene? Hvordan er den juridiske proces, når de søger asyl, og hvad sker der, når barnet får opholdstilladelse?

Det er nogle af de mange spørgsmål, man kan få svar på i SAFEs e-læringskurser, som alle omsorgspersoner og fagmedarbejdere, der yder støtte til uledsagede eller ledsagede børn, kan få stor glæde af. 

Se kurset her: https://www.rodekors.dk/vores-arbejde/roede-kors-asyl/eksperter-og-viden-i-asyl/laering-og-vejledninger/safeproject